Medals4Trade

Add Your Medal Collection Here and Help Build the Medals4Trade Database
Home > Galleries of Medal Collectors > davy-goedertier > Boogschieten (Algemeen)

Liggende wipschutter
Médaille_en_bronze_argenté_scène_moyen_âge_tir_à_l_arc_archers_parRIVES.JPG SPORT_TIR_A_L_ARC_-_ARCHERY_Médaille_Spanje.jpg MEDAILLE_TIR_à_L´_ARC.JPG Antwerpen,_schot,_tir_arc,_handboog_maatschapij_Constantia_door_Baetes,_1913-.jpg